EPMC CONSULTING aplicații de finanțare

EPMC Consulting are competenţele necesare de a asigura trecerea unui proiect de la idee, la rezultat. Echipa noastră multidisciplinară asigură realizarea cererii de finanţare, întocmirea studiilor, a anexelor și obținerea avizelor, ţinând cont de riscurile pe care și le asumă un beneficiar sau un client, precum și de oportunităţile de maximizare a punctajului.

aplicații de finanțare pentru clienți publici și privați, în domeniul infrastructurii de mediu

Detalierea serviciilor pe care vi le oferim:

ELABORAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

 • Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și propunerea de soluții posibile pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate;
 • Elaborarea fișei de proiect și a cererii de finanțare;
 • Elaborarea Studiului de fezabilitate, conform Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Elaborarea bugetului proiectului, a planului financiar și încadrarea activităților și a costurilor pe obiective;
 • Elaborarea documentațiilor necesare și asistență pentru obținerea certificatului de urbanism și a avizelor solicitate prin acesta, inclusiv a acordului de mediu;
 • Elaborarea planului de implementare;
 • Elaborarea planului de achiziții;
 • Elaborarea și/sau completarea anexelor la cererea de finanțare;
 • Depunerea/încărcarea electronică a dosarului de finanțare în aplicația MySMIS;
 • Sprijin în etapa de evaluare a dosarului de finanțare (formularea de răspunsuri și justificări la solicitările transmise de AM/OI/comisia de evaluare; revizuirea documentelor conform solicitărilor Autorității Contractante etc.);
 • Sprijin în contractare (revizuirea documentelor care compun dosarul proiectului și devin anexe ale contractului de finanțare; clarificarea prevederilor contractului de finanțare și/sau anexelor la solicitarea Autorității Contractante).

Ce ne propunem:

✓ Să înțelegem nevoile benenficiarului și să identificăm oportunitățile de finanțare potrivite;
✓ Să verificăm condițiile necesare îndeplinirii criteriilor solicitate pentru obținerea finanțării nerambursabile;
✓ Să explicăm că finanțarea nerambursabilă este o investiție pe termen mediu și lung;
✓ Să explicăm realitățile obținerii finanțării: proiectul intră în competiție cu celelalte proiecte depuse și, ca în orice concurs, există o doză de risc și o doză de noroc, restul fiind pricepere și asumare.

Peste 16 ani de activitate

Compania noastră, cu experiență de peste 16 ani în domeniul consultanței de mediu, incluzând elaborarea de proiecte pentru clienți publici și privați, precum și prestarea de servicii de asistență tehnică acordate autorităților în implementarea proiectelor de infrastructură finanțate, vă poate oferi sprijin performant, pe toată durata de viață a proiectului, de la structurare și proiectare, până la finalizarea implementării.

Realizarea unui proiect nu înseamnă doar completarea unor formulare, ci reprezintă munca atentă pe care o depune echipa de consultanți pentru designul proiectului, muncă ce presupune cunoștințe de management de proiect, precum și găsirea de soluții de adaptare la cerințele unui finanțator. De aceea, construim proiectele astfel încât să poată fi finanțate și, la fel de important, implementate eficient și duse la bun sfârșit de către clienții noștri.

PAȘII PROIECTULUI:

1. Identificarea oportunității de finanțare și verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate
 • Primul pas este să ne familiarizăm cu specificul afacerii clientului și, dacă este cazul, îl ajutăm în definirea unor obiective și rezultate urmărite. În funcție de acestea, identificăm oportunitățile de finanțare disponibile și potrivite.
 • Odată încheiată analiza preliminară a necesităților companiei și identificată linia de finanțare potrivită verificăm îndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse de finanțator. Aceste condiții de eligibilitate (ale beneficiarului, ale proiectului, ale activităților și cheltuielilor) sunt elemente care se verifică în etapa incipientă a dezvoltării proiectului și pot fi formulate ca întrebări la care se poate răspunde, documentat, cu da sau nu, și care sunt formulate ca și criterii destul de complexe.
 • Condițiile de eligibilitate sunt verificate cu atenție și în detaliu de consultanții noștri, astfel încât să nu fie trecute cu vederea toate elementele care condiționează acordarea finanțării nerambursabile. Astfel, se evită situația de a consuma resurse pentru dezvoltarea unui proiect care, oricât de bun ar fi, nu îndeplinește criteriile minime de eligibilitate și nu va depăși etapa eliminatorie a evaluării.
 • Verificarea eligibilității nu înseamnă doar bifarea mecanică a unor elemente dintr-un ghid de finanțare. Interpretarea și detalierea criteriilor de eligibilitate necesită o foarte bună cunoaștere a mecanismelor de verificare și a documentelor doveditoare, astfel încât să se evite situații neplăcute precum:
 • încadrarea eronată în categoria de întreprindere (de exemplu mijlocie în loc de mică) care poate duce fie la neeligibilitatea solicitanului, fie la un procent de finanțare nerambursabilă mai mic;
 • confuzia între sediul social sau locația activității proiectului, care pot avea diferite condiționalități;
 • cod CAEN existent în actele constitutive dar neautorizat la Registrul Comerțului;
 • tip de activități vizate prin proiect dar nemenționate în actele constitutive;
 • teren/imobil pentru investiții grevate de sarcini.
2. Dezvoltarea proiectului și elaborarea dosarului de finanțare
Dezvoltarea proiectului de către echipa noastră pornește de la două constrângeri distincte:

 1. Necesitățile și particularitățile afacerii clientului;
 2. Condițiile impuse de finanțator.

Noi identificăm soluții adaptate fiecărui client în parte astfel încât să fie îndeplinite aceste condiții, dar proiectul nu doar să obțină “un punctaj mare” la evaluare, ci să fie ușor de implementat de către Beneficiar. Astfel, identificăm personalizat elemente precum:

 • Construirea proiectului în funcție de aspectele practice ale implementării acestuia, de specificul activității clientului, aplicând experiența noastră în managementul proiectelor pentru a crea un proiect care nu doar “să sune bine” sau “să obțină finanțare”;
 • Planificarea corectă și realistă a activităților – de exemplu durata corectă a unor proceduri de achiziție publică;
 • Stabilirea interdependențelor dintre activități – de exemplu inițierea unei lucrări după obținerea autorizațiilor necesare;
 • Planificarea realist corelată cu limitările impuse de finanțator (plafoane de cheltuieli, durate de implementare, etc.);
 • Estimarea resurselor necesare (număr de persoane, efort de muncă, echipamente, etc.);
 • Construirea bugetului “de jos în sus”;
 • Identificarea de indicatori corelați cu cerințele finanțatorului, dar și realizabili de către client (de exemplu stabilirea unor indicatori realiști de dezvoltare a afacerii – număr de locuri de muncă sau creșterea cifrei de afaceri);
 • Corelarea bugetului proiectului cu cheltuielile reale (de exemplu costurile salariale totale, corelarea cu devizele de lucrări, includerea în buget a tuturor cheltuielilor “ascunse” ale unui proiect – comisioane, taxe, cheltuieli administrative, etc. și încadrarea lor corectă ca eligibile sau neeligibile);
 • Construirea unui flux de numerar realist ținând cont de modalitățile de plată prevăzute în modelul de contract de finanțare;
 • Construirea cererii de finanțare în conformitate cu toate cerințele finanțatorului – de exemplu este foarte importantă studierea grilei de evaluare a proiectelor pentru a putea accentua în cadrul cererii de finanțare elementele care sunt evaluate și pot aduce un punctaj bun.
3. Depunerea dosarului de finanțare
Acceastă activitate presupune o serie de pași care trebuie respectați astfel încât să fie conformi tuturor cerințelor administrative și formale solicitate de finanțator. Aceștia privesc aspecte precum:

 • Depunerea proiectului – online sau offline;
 • Încărcarea proiectului online dacă este cazul, cu atenție la eventualele constrângeri (tehnice, număr de caractere, etc.);
 • Pregătirea documentelor administrative necesare (împuterniciri, avize, etc.);
 • Depunerea fizică a proiectului – forma de prezentare, număr de exemplare, formalități;
 • Asigurarea confirmării depunerii.
4. Asistență în perioada de evaluare a proiectului
Această etapă este deosebit de importantă și poate fi esențială pentru obținerea finanțării. Evaluarea proiectelor are de obicei următoarele etape în care oferim asistență:

 • Verificarea administativă (proiectul a fost depus la timp, în forma solicitată, etc.). Aici, atenția consultantului pentru etapa de realizare și depunere a dosarului de finanțare este esențială;
 • Verificarea eligibilității. În această etapă este posibil ca evaluatorii să solicite documente suplimentare sau clarificări, iar termenele de transmitere sunt scurte și foarte stricte – întârzierea unui răspuns poate duce la descalificarea proiectului;
 • Evaluarea tehnico-economică – în această etapă se evaluează conținutul propriu-zis al proiectului. Asistența echipei de consultanți care a realizat proiectul este foarte importantă, întrucât, în funcție de proiect, pot fi solicitate clarificări sau detalieri de către evaluator pe diferite aspecte ale proiectului – organizatorice, economice, tehnice.
5. Asistență în contractare
Anunțarea selecției proiectului pe lista celor propuse pentru finanțare nerambursabilă reprezintă începutul parcursului propriu-zis al proiectului. Este foarte importantă perioada de pregărire a contractului, întrucât în această etapă finanțatorul cere o serie de documente sau pași obligatorii de parcurs. Neglijarea acestor cerințe sau a termenelor – de asemenea foarte stricte – pentru prezentarea unor documente sau a unor informații pot duce la neîndeplinirea condițiilor pentru semnarea contractului de finanțare și pierderea finanțării nerambursabile. De asemenea, verificarea în detaliu a conținutului contractului de finanțare și pregătirea începerii propriu-zise a proiectului reprezintă un aspect important pentru care oferim asistență (de exemplu ajustarea fluxului financiar, reajustarea planificării pliate pe lunile calendaristice stabilite prin contractul de finanțare, etc.).