DESPRE NOI servicii

EPMC Consulting este prezentă pe piața serviciilor de consultanță în domeniul studiilor de mediu, a accesării de fonduri din instrumentele de finanțare nerambursabilă europene și a managementului de proiecte din domeniul extins al protecției mediului.

Calitatea serviciilor noastre integrate vine din faptul că înțelegem atât partea de business, cea tehnică, cât și cadrul legislativ, toate necesare implementării cu succes a unui proiect. Fiecare proiect este pregătit de o echipă multidisciplinară, iar abordarea proactivă a oportunităților și a provocărilor ne ajută în conturarea unor proiecte finanțabile și ușor de dus la bun sfârșit.

Pe scurt, serviciile noastre sunt:

Accesare de finanțări nerambursabile

Asigurăm servicii integrate în accesarea de fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiții din domeniul protecției mediului și managementul riscurilor: infrastructură de mediu și managementul eficient al resurselor; deșeuri și economie circulară; creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei; promovarea adaptării la schimbările climatice și gestionarea riscurilor – inundații; protecția mediului prin măsuri de conservare a bodiversității – refacerea ecosistemelor degradate; monitorizarea calității aerului; decontaminarea siturilor poluate istoric și refacerea terenurilor industriale dezafectate; energie curată și eficiență energetică – energie din surse regenerabile; creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice.

Asistență tehnică pentru managementul proiectelor și supervizarea lucrărilor

Cu o echipă multidisciplinară, implicată la toate etapele proiectului – de la ideea de proiect la contractul de finanțare aprobat – EPMC Consulting asigură servicii de management a proiectelor de investiții finanțate din diverse surse de finanțare. Experiența derulării unor contracte finanțate în cadrul celor două exerciții financiare multianuale 2007-2013 și 2014-2020 ne dă posibilitatea de a aborda orice proiect nou cu maturitatea experienței acumultate.

Activitatea de supervizare a lucrărilor este o componentă importantă a activității de consultanță, urmărirea execuției de lucrări în cadrul proiectelor de investiții de infrastructură de mediu fiind asigurarea benenficiarilor că investiția se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Consultanții nostri cunosc condițiile contractuale și procedurile FIDIC (Federația Internțională a Inginerilor Consultanți) – Cărțile Roșie și Galbenă.

Consultanță în derularea procedurilor de mediu

EPMC Consulting are ca obiect de activitate esential consultanța integrată în domeniul protecției mediului și al gospodăririi apelor în vederea obținerii actelor de reglementare, la care se adaugă consultanța operativă în perioada de funcționare a investițiilor (noutăți legislative, raportare, audit de mediu etc.).

Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității

Asigurăm consultanță în elaborarea planurilor de management pentru arii naturale protejate și a studiilor de fundamentare (inventariere, cartare, evaluare stare de conservarea a speciilor și habitatelor, elaborare măsuri de management, elaborare baze de date GIS), precum și în vederea implementării planurilor de management.

Ne ajută experiența proprie de implementare, în perioada 2017-2022, în calitate de beneficiar unic (custode de arii naturale protejate/beneficiar de finanțare), a două proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific 4.1 „Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, în regiunile de dezvoltare Centru și Nord-Vest.

Consultanță în achiziții publice

Consultanța în achiziții publice se adresează autorităților contractante și entităților contractante care organizează proceduri de achiziție și se derulează pe tot parcursul acestora, până la semnarea contractului.

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.

EPMC Consulting și-a format echipa de specialişti cu precădere în două domenii majore – protecţia mediului şi obținerea finanțărilor nerambursabile pentru proiecte de infrastructură de mediu, domenii de activitate în care am acumulat o vastă experienţă, prin derularea contractelor complexe și numeroase. Ne-am început activitatea în anul 2008 cu servicii de consultanță de mediu și ne-am dezvoltat diversificându-ne activitatea în domeniul protecţiei mediului și al managementului investițiilor, oferind servicii de calitate, integrate, în vederea identificării de soluţii complete problemelor de mediu ale clienţilor.
În domeniul finanțărilor, ne-am axat pe proiecte de infrastructură de mediu, cu impact local, județean și național și am evoluat odată cu maturitatea pieței românești din domeniu – cele două cadre de programare multianuale. Suntem prezenți, în calitatea de contractanți unici sau în asocieri, atât în asistența tehnică acordată beneficiarilor pentru scrierea de aplicații de finanțare, în special în domeniul infrastructurii de mediu, cât și în managementul acestora, respectiv în supervizarea lucrărilor și derularea procedurilor de achiziții pentru atribuirea contractelor de servicii, lucrări și furnizare de echipamente.
Suntem prezenți și în consultanța pentru elaborarea unor propuneri legislative bazate pe analize privind aplicarea instrumentelor economice din domeniul gestionării deșeurilor/economie circulară la nivel national, pentru modificări la nivelul mecanismelor tarifare și financiare implementate în România pentru atingerea tintelor de economie circulară, în baza modelelor de succes de la nivelul Uniunii Europene.