PORTOFOLIU public

Bazat exclusiv pe experiența echipei de consultanți și a cunoștințelor și abilităților practice dobândite înproiectele complexe dezvoltate până în prezent, portofoliul de proiecte EPMC s-a dezvoltat constant în ani de activitate, de la documentații de conformare cu cerințele de mediu, la aplicații de finanțare complexe în domeniul infrastructurii de mediu și la management de proiect sau șau inginerie de șantier pentru proiecte complexe.

Asistență Tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor din cadrul Proiectului „Reducerea eroziunii costiere, FAZA II (2014-2020)”

Asistență Tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor din cadrul Proiectului „Reducerea eroziunii costiere, FAZA II (2014-2020)”; proiect finanțat prin POIM 2014-2020, Axa prioritară 5; Beneficiar Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral; Lider de asociere.

Află mai multe

Întocmire aplicație de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, 2014-2022", beneficiar Compania de Apă Someș S.A.

Întocmire aplicație de finanțare pentru extindere retea apă potabilă și canalizare în județele Cluj și Sălaj, în cadrul proiectului major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” – beneficiari finali locuitorii județelor Cluj și Sălaj din aria de operare a Operatprului Regional.

Află mai multe

Strengthening the economic regulation of the solid waste sector (ro)/ contract no reform/sc2021/098

(Consolidarea reglementării economice a serviciului de salubrizare din România)

Client: Comisia Europeană – Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale, Bruxelles, Belgia

Beneficiar: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C.

Află mai multe

Servicii de consultanță pentru promovarea celor mai bune practici și a instrumentelor financiare pentru conformarea la Directiva Nitrați în rândul potențialilor beneficiari 02/FBS/2015

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management a Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

Află mai multe

Elaborarea și aprobarea planului de management integrat Coridorul Jiului

Beneficiar: Consiliul Județean Dolj

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Află mai multe

Întocmire aplicație de finanțare Peștera Tăușoare, județul Bistrița, în valoare de 260.000 €

Beneficiar: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Valoarea totală a proiectului finanțat: 260.000 €

Sistem de management eficient al sitului de importanță comunitară și a ariei protejate de interes național Peștera Tăușoare.

Află mai multe

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava

Beneficiar: Consiliul Județean Suceava

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare: 44.722.662 €

Durata contractului: septembrie 2012 – 31.12.2015

Află mai multe

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu

Beneficiar: Consiliul Județean Sibiu

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare: 110.222.932 lei / 26.937.453 €

Durata contractului: aprilie 2011 – august 2015

Află mai multe

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba

Beneficiar: Județul Alba

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare: 212.015.115 lei / 48.000.000 €
– valoare contract AT Management: 1.049.728,28 lei / 238.000 €
– durată contract AT Management: 21 de luni

Află mai multe

Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități

Beneficiar: Orașul Călan

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare: 84.525.307,85 lei

Durata contractului: 2010-2015

Obiective: Decontaminarea unui sit industrial din orașul Călan (platforma unei foste fabrici siderurgice din oraș, contaminată cu gudron și metale grele) în suprafață de 20 ha și amenajarea pentru viitoare activități economice.

Află mai multe

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.