FINANȚARE public

Pregătirea unui proiect nu înseamnă doar completarea unor formulare aferente unei aplicații de finanțate, ci munca atentă pe care o depune o echipă multidicliplinară, care presupune atât cunoștințe de management de proiect și de accesare fonduri, cât și găsirea de soluții de adaptare la cerințele unui finanțator. Vedem proiectul atât din perspectiva celui care scrie un proiect, cât și din cea a celui care trebuie să îl implementeze ulterior semnării contractului de finanțare.

POIM 2014-2020 - AP11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

Obiectiv specific 11.2 Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 08.11.2022, ora 10.00
Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 16.11.2022, ora 17.00

Află mai multe

Programul operațional infrastructură mare (POIM) Linie 6.1 Productie - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Beneficiari: unităţi administrativ teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare; asociaţiile de dezvoltare intercomunitară constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; societăţi comerciale constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform legislației specifice dintr-un alt stat membru, care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Află mai multe

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.