EPMC CONSULTING conservarea biodiversității

Asigurăm consultanță în elaborarea planurilor de management pentru arii naturale protejate și a studiilor de fundamentare (inventariere, cartare, evaluare stare de conservarea a speciilor și habitatelor, elaborare măsuri de management, elaborare baze de date GIS), precum și în vederea implementării planurilor de management. Ne ajută mult calitatea pe care am avut-o, de custozi de arii naturale protejate și de beneficiari de finanțare în cadrul a două proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric.

experţi implicaţi

specii de floră şi faună inventariate

de mii de hectare investigate

Conservarea biodiversităţii este un domeniu de profund interes al companiei noastre. Echipa noastră, formată din peste 80 de experţi cu pregătire multidisciplinară, acoperă un spectru larg de specializări în ecologia şi biologia speciilor de floră şi faună.

Ca o încununare a eforturilor echipei de experți de mediu și ca rezultat al experienţei acumulate în domeniul biodiversităţii, în iulie 2016 EPMC a devenit custode a două arii protejate, semnând cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor două convenții de custodie a ariilor protejate pentru siturile de interes comunitar ROSCI0236 Valea Ierii şi ROSPA0139 Piemontul Munţilor Metaliferi, împreună cu rezervaţia 2.519 Măgura Uroiului şi cu ROSCI0419 Mureşul Mijlociu-Cugir.

Planurile de management reprezintă principalul instrument de management al unei arii naturale protejate, indiferent de statutul acesteia.

EPMC în domeniul Bioversității:

  • a elaborat 11 planuri de management, a evaluat 15 situri Natura 2000 și a propus peste 550 de acțiuni de management
  • a semnat două convenții de custodie de arii protejate
  • a pregătit aplicații de finanțare atât pentru proiecte de realizare de Planuri de management pentru arii naturale protejate, precum și pentru implementarea lor.

Despre servicii:

Ca rezultat al experienţei acumulate în domeniul biodiversităţii, oferim suport pe tot parcursul desfăşurării unui proiect, începând cu identificarea surselor de finanţare disponibile, continuând cu întocmirea aplicaţiilor de finanţare şi în cele din urmă implementarea propriu-zisă.

În ceea ce priveşte implementarea proiectelor de biodiversitate, ne-am specializat în:

  • inventarierea şi cartarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi fauna
  • evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi fauna
  • elaborarea bazelor de date geospaţiale privind distribuţia speciilor şi habitatelor
  • stabilirea protocoalelor de monitorizare a speciilor şi habitatelor
  • identificarea măsurilor de conservare şi elaborarea planurilor de management al ariilor naturale protejate.

Peste 16 ani de activitate

Preocupările crescute după aderarea României la Uniunea Europeană cu privire la protejarea şi conservarea speciilor de faună şi floră şi a habitatelor naturale, deopotrivă cu nevoile de adaptare a legislaţiei naționale la cerinţele comunitare sunt transpuse în servicii de evaluarea permanentă a impactului programelor, proiectelor și, în general, a oricărei activități economice care ar putea avea impact asupra biodiversității.