EPMC CONSULTING servicii de protecția mediului

EPMC Consulting oferă servicii pentru realizarea de studii privind protecţia mediului şi pentru obţinerea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, începând cu etapa de planificare a investiţiilor, până la funcţionarea, optimizarea şi închiderea unor activități.

acte de reglementare obţinute

peste 60 de clienţi

lucrări desfăşurate în 15 judeţe

EPMC Consulting este certificată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru întocmirea următoarelor studii pentru protecţia mediului şi gospodăririi apelor:

 • Raport de mediu (RM)
 • Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
 • Raport de amplasament (RA)
 • Studiu de evaluare adecvată (EA)
 • Monitorizarea biodiversității (MB)
 • Raport de securitate (RS)
 • Bilanț de mediu (BM)
 • Documentaţii pentru elaborarea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor
 • Studii de gospodărire a apelor (SEICA)

Peste 16 ani de activitate

În contextul socio-economic actual, care tinde spre îndeplinirea unor deziderate precum dezvoltarea sustenabilă şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice, suntem un partener pregătit să ofere soluţii optime la problemele de mediu şi de gospodărire a apelor, în conformitate cu cele mai bune practici promovate pe plan internaţional.

ETAPE ȘI SERVICII:

1. Planificare (planuri, programe, strategii)
 • Oferirea informaţiilor cu privire la necesitatea derulării procedurii de evaluare strategică de mediu;
 • Evaluarea impactului asupra mediului asociat planului/programului propus; 
 • Participarea la grupurile de lucru organizate în cadrul autorităţilor competente pentru protecţia mediului;
 • Elaborarea raportului de mediu (RM);
 • Asigurarea suportului tehnic pe parcursul întregii proceduri de reglementare;
 • Obţinerea avizului de mediu.
2. Construire
 • Oferirea informaţiilor cu privire la necesitatea derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sau a procedurii de evaluare adecvată;
 • Evaluarea impactului asupra mediului asociat proiectului propus; 
 • Elaborarea memoriului de prezentare, a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (RIM), a studiului de evaluare adecvată (EA) şi a documentaţiei în vederea obţinerii avizului de gospodărire a apei;
 • Susţinerea documentaţiilor în şedinţele organizate de către autorităţile competente pentru protecţia mediului şi în dezbaterile publice;
 • Obţinerea acordului de mediu, a avizului Natura 2000 şi a avizului de gospodărire a apei, după caz. 
3. Punere în funcţiune
 • Evaluarea impactului asupra mediului asociat activităţii propuse; 
 • Oferirea soluţiilor de conformare cu cele mai bune tehnici în domeniu;
 • Elaborarea fişei de prezentare şi declaraţie, a raportului de amplasament (RA) şi a documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor;
 • Asigurarea suportului tehnic pe parcursul întregii proceduri de reglementare;
 • Obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor, a autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, după caz.
4. Monitorizare activitate
 • Realizarea auditului de mediu în vederea identificării problemelor de mediu şi de gospodărire a apelor;
 • Realizarea auditului de deşeuri;
 • Elaborarea expertizelor de mediu în situaţii de disfuncţionalităţi ale activităţii, generatoare de impact asupra mediului şi propunerea soluţiilor remediere;
 • Servicii integrate pe parcursul funcţionării unei activităţi – abonament de mediu (download abonament de mediu).
5. Optimizare activitate
 • Întocmirea documentaţiilor în vederea revizuirii autorizaţiilor expirate;
 • Elaborarea bilanţurilor de mediu de nivel I şi de nivel II;
 • Realizarea unui audit de mediu în vederea identificării problemelor de mediu şi propunerii soluţiilor optime de conformare cu cele mai bune tehnici disponibile în domeniu.
6. Închidere activitate
 • Elaborarea bilanţurilor de mediu de nivel I şi de nivel II;
 • Identificarea soluţiilor de conformare cu cerinţele privind protecţia mediului şi gospodărirea apelor la sistarea activităţii.