PORTOFOLIU privat

Bazat exclusiv pe experiența echipei de consultanți și a cunoștințelor și abilităților practice dobândite înproiectele complexe dezvoltate până în prezent, portofoliul de proiecte EPMC s-a dezvoltat constant în ani de activitate, de la documentații de conformare cu cerințele de mediu, la aplicații de finanțare complexe în domeniul infrastructurii de mediu și la management de proiect sau șau inginerie de șantier pentru proiecte complexe.

Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă în cadrul „Drum TRANSREGIO Feleac TR35 – Etapa I – CENTURĂ METROPOLITANĂ”

EPMC Consulting a prestat servicii de specialitate în vederea realizării Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă (S.E.I.C.A), în conformitate cu prevederile Ordinului 828/2019 privind emiterea, modificarea și retragerea avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Beneficiar: EXPLAN SRL

Beneficiar final: COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI DRUMURI DIN ROMÂNIA

Proiect: „Drum TRANSREGIO Feleac TR35 – Etapa I – Centură Metropolitană”

Află mai multe

Monitorizarea stării de conservare a speciilor de pești din România

Beneficiar: INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREȘTI – ACADEMIA ROMÂNĂ (Proiectul „Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate”)

Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Obiectivul general al contractului în constituie protecția biodiversității și a patrimoniului natural și îmbunătățirea calității mediului natural prin monitorizarea adecvată a stării de conservare a speciilor de pești și a habitatelor de interes comunitar din România.

Află mai multe

Realizarea cererii de finanțare şi a dosarului de finanțare pentru Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie

Realizarea cererii de finanțare şi a dosarului de finanțare pentru Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie, ID 487, cod SMIS 103392, proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Acțiunea 1.1.1., Mari infrastructuri de Cercetare dezvoltare; Beneficiar Medisprof S.R.L. Cluj-Napoca, județul Cluj – consultant subcontractat.

Află mai multe

Planuri de management Crișuri

Servicii de realizare a planurilor de management pentru siturile ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei.

Beneficiar: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS, Oradea, județul Bihor

Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Află mai multe

Întocmire aplicație de finanțare pentru amenajare Parc Zlatna, în valoare de 281.000 €

Beneficiar: Orașul Zlatna

Întocmire palicație de finanțare pentru: 281.000 €

Află mai multe

Servicii de elaborare studii aferente habitatelor și speciilor de interes comunitar din Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș

Beneficiar: Asociația Munții Făgăraș

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare 1.337.154 RON + TVA

Durata contractului: 12.09.2014 – 31.10.2015

Află mai multe

Consultanță de specialitate în domeniul protecției mediului pentru realizarea proiectului „Amenajare zona turistică - domeniu schiabil Nedeia, Munții Țarcu”

Beneficiar: SC Dunca Imobiliare SRL

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare: 150.000 € + TVA

Durata contractului: 2011 – prezent

Află mai multe

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.