DESPRE NOI certificări

Serviciile EPMC Consulting, testate și îmbunătățite în anii de activitate, poartă experiența tuturor provocărilor pe care am reușit să le depășim. Situațiile complexe, abordate într-o paradigmă asertivă, ne permit să ducem la bun sfârșit orice proiect pe care l-am inițiat împreună cu un beneficiar sau cu un client, cu dedicație și determinare.

EPMC Consulting este certificată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru întocmirea următoarelor studii pentru protecţia mediului şi gospodăririi apelor:

  • Raport de mediu (RM)
  • Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
  • Raport de amplasament (RA)
  • Studiu de evaluare adecvată (EA)
  • Monitorizarea biodiversității (MB)
  • Raport de securitate (RS)
  • Bilanț de mediu (BM)
  • Documentaţii pentru elaborarea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor
  • Studii de gospodărire a apelor (SEICA),

în conformitate cu CERTIFICATUL DE ATESTARE seria RGX nr.356 din 24 august 2022, cu valabilitate până la 24 august 2025 (pentru elaborarea RM, RIM, RA, EA, MB, RS și BM), respectiv în conformitate cu CERTIFICATUL DE ATESTARE nr.104 din 29 iulie 2020, pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor şi pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor, certificat valabil până la data de 29 iulie 2023.

Domeniile de atestare pentru care este certificată EPMC Consulting sunt:

1. Agricultură, silvicultură şi acvacultură
2. Industria extractivă
3. Industria energetică
6. Industria mineralelor
7. Industria chimică
8. Industria alimentară
9. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului şi hârtiei
11.Infrastructură
      (a) de transport,
      (b) gestionarea deșeurilor,
      (c) gospodărirea apelor
12. Turism şi agrement
13. b) Alte domenii, în conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordinului MMAP 1134/2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare.

EPMC Consulting funcţionează în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR EN ISO 45001:2018, având implementat un Sistem de Management Integrat, Calitate Mediu şi de Sănătate şi Securitate Ocupaţională.

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.

Echipa EPMC Consulting deține o bogată experiență în realizarea documentațiilor de mediu pentru clienți din sfera publică și din cea privată, în baza acreditărilor obținute pentru pregătirea actelor de reglementare solicitate de autoritățile competente din domeniul protecției mediului.
Certificat atestare documentații gospodărirea apelor
Certificat elaborare studii de protecția mediului