Finanțare companii de stat

POIM 2014-2020 – AP11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

Obiectiv specific 11.2 Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale
– dată şi oră începere depunere de proiecte: 08.11.2022, ora 10.00
– dată şi oră închidere depunere de proiecte: 16.11.2022, ora 17.00

Beneficiari

Unităţi administrativ teritoriale, definite prin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Cheltuieli eligibile

  • realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din SRE, cu excepția biomasei, pentru consum propriu;
  • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică sau termică din SRE, cu excepția biomasei, pentru consum propriu.
Valoarea finanțării
Valoare finanțare: 100% din costurile eligibile ale proiectului (minim 500.000/maxim 5.000.000 EUR)
Alocarea apelului competitiv de proiecte: 250.000.000 EUR