Finanțare companii de stat

Programul operațional infrastructură mare (POIM) Linie 6.1 Productie – Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)
Beneficiari

Unităţi administrativ teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare Societăţi comerciale, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform legislației specifice dintr-un alt stat membru, care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Cheltuieli eligibile

  • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz.
  • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală.
Valoarea finanțării
15.000.000 €
Valoare finanțare: 60% din costurile eligibile ale proiectului
Valoare contribuție: 40%