FINANȚARE companii private

Programul operațional infrastructură mare (POIM) – Axa Prioritară 11 – Eficiență energetică pentru întreprinderi

Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în eficiență energetică -clădiri industriale și construcții anexe/clădirilor prestări servicii și construcții anexe

Apel 2 – ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri – clasa CAEN 10, 1 1 (parțial): 11 – 26 octombrie 2022

Beneficiari

Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)

Cheltuieli eligibile

  • Intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe;
  • investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor;
  • investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, trigenerare existente sau noi
Valoarea finanțării
50.000 – 500.000 €
Alocarea este de 85.000.000 €