Finanțare companii private

Programul operațional regional (POR) – 2.1. A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri

Construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale.

Apel deschis din 27 iulie 2016.

Beneficiari

Microîntreprinderi cu istoric de minim 1 an.

Cheltuieli eligibile

  • Construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale (cum ar fi achiziționarea de terenuri și spații, construcții noi necesare desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente, etc.) şi necorporale (brevete, licențe, etc.)
Valoarea finanțării
25.000 € – 200.000 €
Valoare minimă eligibilă acordată – 25.000 €
Valoarea maximă eligibilă acordată – 200.000 €