Finanțare companii private

Programul operațional regional (POR) – 2.1. B – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri

Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Apel deschis din 27 iulie 2016.

Beneficiari

Incubatoare și Acceleratoare de afaceri.

Cheltuieli eligibile

  • Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul; 
  • Achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare; 
  • Dotarea cu echipamente de birotică necesare desfăşurării normale a activităţii;
  • Realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice;  
  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, etc.
Valoarea finanțării
200.000 € – 7.000.000 €
Valoare minimă eligibilă: 200.000 €
Valoare maximă eligibilă: 7.000.000 €