Finanțare companii private

Programul operațional competitivitate (POC) – Linie 1.1.1. A. Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare. Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor

Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european. Conform calendarului anunțat apelul se va deschide în trimestrul IV 2016.

Beneficiari

Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor cu activitate în domeniul CD, fiind finanțate investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale acestora care au activități în specializare inteligentă: Bioeconomia, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate, Energie, mediu și schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate și Sănătate, domeniu prioritar de interes național. Entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE.

Cheltuieli eligibile

  • Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
  • Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație a departamentelor de CD existente, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare; 
  • Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.
Valoarea finanțării
1.000.000 € – 20.000.000 €
Valoare finanțare: 50 – 70%
Valoare contribuție: 30 – 50% sau diferența până la o valoare maximă de 50.000.000 €/proiect.