Finanțare companii private

Programul operațional competitivitate (POC) Linie 1.1.1. Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare. Clustere de inovare.

Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european.

Beneficiari

Clusterul ce conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și cel puțin o parte independentă de tip instituție de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD), este localizat în România şi este constituit într-o entitate juridică de tip: Asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 Entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează un cluster de inovare din România (organizația clusterului), înregistrată în România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare, SAU un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe la competiția organizată pentru proiectele de tip „Cluster inovativ” în numele și pentru organizația clusterului, căruia i se deleagă atribuții de administrare și exploatare a clusterului, înregistrat în România și constituit conform legislației relevante în vigoare ca: a) Societate comercială; b) Institut naţional de cercetare-dezvoltare sau instituţie de învăţământ superior de stat acreditată ; c) Cameră de comerţ constituită în baza Legii nr. 335/2007 Legea camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul este înregistrat în RPC (Registrul Potențialilor Contractori) și are documentele de înregistrare actualizate la data depunerii documentelor însoțitoare.

Cheltuieli eligibile

  • Investiții în facilități CD comune ale clusterului;   achiziţionarea de teren;   construcţie/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;   achiziţionarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri şi/sau spaţii, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;   achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD; 
  • Activități de inovare în cluster;
  • Activități de exploatare a clusterului
Valoarea finanțării
7.500.000 €
Valoare finanțare: 50 – 65%
Valoare contribuție: 35 – 50%