Finanțare companii private

Programul operațional competitivitate (POC) – Linie 1.2.1. C. Intreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării. Începând cu 12 mai 2016, se suspendă depunerea de proiecte pe POC 1.2.1. C start-up & spin-off, urmând să se deschidă un nou apel după operaționalizarea aplicației MySMIS+. Până în prezent s-au aprobat proiecte în valoare de 13.331.315,16 lei (16.66% din alocare).

Beneficiari

 • a) Start-up-uri : întreprindere, înființată în baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului;
 • b) Spin-off-uri : întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).

Cheltuieli eligibile

 • Activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)
 • Achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)
 • Achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică, transfer tehnologic, achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială, utilizarea standardelor;
 • Achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate, marcarea calităţii, testare şi certificare, studii de piaţă;
 • Activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/proces/tehnologie/serviciu;
 • Achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, de utilaje şi echipamente, elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare/de aplicare, pregătirea de fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize), revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/punere în funcţiune/operare/aplicare, punerea în fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare pentru produs/proces/tehnologie/serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot/realizarea procesului/tehnologiei/serviciului nou semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovative);
 • Activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi activităţi de introducere în producție şi realizare produs/proces/tehnologie/serviciu);
 • Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul;
 • Activităţi pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor.
Valoarea finanțării
200.000 €
Valoare finanțare: 90%
Valoare contribuție proprie: 10%