Finanțare companii private

Programul operațional competitivitate (POC) Linie 2.2.1. Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Beneficiari

Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Investițiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în: Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovative; Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Cheltuieli eligibile

  • Dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative prin:
  • Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale;
  • Investitii în cercetare industrială și dezvoltare experimentală;
  • Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
  • Investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale;
  • Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale.
Valoarea finanțării
700.000 + 200.000 €
700.000 + 200.000 (ajutor de stat) €/proiect