Finanțare companii private

Programul operational infrastructură mare (POIM) Linie 6.1 Distribuție – Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Modernizarea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV. Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV.

Beneficiari

Operatorii de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie : 1-CEZ Distribuție SA; 2-EoN Moldova Distribuție SA; 3-FDEE Electrica nord SA; 4-FDEE Electrica Transilvania Sud SA; 5-FDEE Electrica Transilvania Nord SA; 6 – ENEL Distribuție Dobrogea, SA; 7 – ENEL Distribuție Muntenia SA.

Cheltuieli eligibile

Modernizarea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV inclusiv:

  • Modernizarea Liniilor Electrice Aeriene [LEA] inclusiv şi a Liniilor Electrice Subterane [LES] de 110 kV şi Medie Tensiune [MT];
  • Modernizarea staţiilor electrice, posturilor de transformare şi punctelor de alimentare existente prin înlocuirea parţială/totală a echipamentelor/instalațiilor indispensabile pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță, securitate și eficiență a rețelei de distribuție (modernizare/înlocuire sectoare de secționare, modernizare servicii interne, etc);
  • Realizarea/modernizarea sistemelor de protecție, monitorizare și control (inclusiv dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuţiei energiei electrice şi integrarea în SCADA).

Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV inclusiv:

  • Realizarea de noi linii electrice/staţii electrice/posturi de transformare/puncte de alimentare pentru mărirea capacităţii de distribuţie a energiei electrice (prevăzute cu sisteme de protecție, monitorizare și control).
Valoarea finanțării
3.000.000 €
Valoare contribuție:
Diferența până la maxim 50.000.000 €/proiect