Finanțare companii private

Programul operațional infrastructură mare (POIM) Linie 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă
Beneficiari

Societăţile comerciale din industrie (conform codului CAEN eligibil) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an. Regiunile elibibile: Vest, Nord-Vest, Nord, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest. Energia anuală totală (electrică și termică) produsă în instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă trebuie să fie consumată cel puţin în proporţie de 60% de către deţinătorul acesteia/de către rezidenții parcului industrial în cadrul proceselor industriale proprii, în afara consumului propriu tehnologic (CPT).

Cheltuieli eligibile

  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilor;
  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor;
  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea unităților de cogenerare de înaltă eficiență ale întreprinderilor din industrie;
  • Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de producție a energiei prin cogenerare.
Valoarea finanțării
6.000.000 €
Valoare finanțare: 60%
Valoare contribuție: 40% sau diferența până la o valoare maximă de 50.000.000 €/proiect.