1 septembrie, ziua Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării

01.09.2020 | Echipa EPMC

Azi marcăm 30 de ani de protecție și conservare a naturii în spiritul păstrării tradițiilor din Delta Dunării și din zonele adiacente.

Prin zonele sale umede care adăpostesc o floră şi o faună extrem de diverse, Delta Dunării are o valoare biologică, peisagistică şi culturală deosebită pentru Europa.

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este inclusă în reţeaua europeană de arii naturale protejate, fiind declarată în întregime sit Natura 2000, atât ca sit de importanţă comunitară (SCI), cât şi ca arie specială de protecţie avifaunistică (SPA), datorită frumuseţii şi bogăţiei zonei, care o fac unică nu numai în Europa, ci şi în cadrul ecosistemelor de deltă din întreaga lume.

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.