Ajutoare de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie

31.05.2016 | Echipa EPMC

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat la data de 27 mai 2016 deschiderea sesiunii de înregistrare a cererilor de finanțare în baza HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

Sesiunea va fi deschisă în perioada 11.07.2016–22.08.2016.

Noutatea este instituirea regulii de lansare a unui apel cu 45 de zile calendaristice înainte de deschidere, sesiunea de depunere fiind de minim 30 de zile.

Rămân identice datele generale despre finațare, anume:

  • beneficiarii sunt fie IMM-uri, fie întreprindere mari, nou-inființate (capital social minim de 10.000 lei) sau în activitate (anul 2015 încheiat pe profit și capitaluri pozitive) din orice domeniu de activitate;
  • proiecte de investiții de minim 44 milioane lei (echivalentul a 10 milioane de euro), cu 50% intensitate maximă a sprijinului public;
  • cheltuieli pentru: active corporale (construcții – fără modernizare, extindere, instalații tehnice, echipamente); active necorporale (brevete, licențe, know-how, alte drepturi de proprietate intelectuală);
  • există standarde de cost pentru constricții – 1.650 lei / mp pentru construire, 22 lei / mp / lună pentru închiriere;
  • cheltuielile cu achiziția de clădiri nu sunt eligibile;
  • investiția se decontează pe baza a maxim 2 cereri de plată anuale, lucrările suportându-se din contribuția proprie o perioadă mai mare de timp, până la decontare.

Aspecte modificate:

  • alocarea anuală s-a mărit, de la 100 milioane euro, la 145 milioane euro;
  • cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, elaborarea Studiiloe de Fezabilitate și cele pentru diverse și neprevăzute au devenit neeligibile;
  • o grilă de evaluare mai clară;
  • procedura de evaluare este, și ea, mai clară (în două etape, documentele transmițându-se încă de la început).

Bugetul sesiunii este de 638 milioane lei, mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf.

Pentru detalii suplimentare echipa EPMC Consulting vă stă la dispoziție.

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.