August 2016, finanțări pentru IMM-uri

10.06.2016 | Echipa EPMC

Luna august este anunțată ca termen pentru noi lansări de apeluri pentru IMM-uri ce vizează finanțări de tip grant: 0.2 – 1 mil € sau credit și grant: 1 – 5 mil €

În 8 Iunie, AM POR a publicat calendarul lansărilor în cadrul programului POR 2014 – 2020. Conform datelor din acest calendar în luna Iunie 2016 va fi pus în consultare ghidul solicitantului pentru obiectivul specific POR 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, urmând ca în lunile Iulie / August 2016 să se deschidă apelul de proiecte pentru care bugetul disponibil va fi 172,94 milioane euro. Suma reprezintă 74% din alocarea disponibilă pentru obiectivul dedicat microîntreprinderilor din mediul ruban (POR 2.1.A)

Se vor finanța proiectele care includ următoarele acțiuni:

 • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
 • activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specific;
 • promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice;
 • activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).

Se vor sprijini și activitățile pentru dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice, necesare îmbunătățirii capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor specifice IMM-urilor beneficiare.

Susţinerea promovării produselor și a activității pe site-urile IMM-urilor, cât şi prin susţinerea unor solutii de afaceri inovatoare (introducerea de servicii TIC într-un proces de afaceri existent, prin achiziţionarea de aplicaţii electronice pentru cataloage electronice, achiziții publice, e-licitație, facturarea electronică, customer service, aprovizionare electronică, magazin electronic, piaţa unui terţ, furnizor de servicii cu valoare adăugată pentru canalele de comerţ electronic, plată electronică, etc.)

Beneficiarii eligibili sunt IMM non-agricole din mediul urban și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural, cu cel puțin un an de activitate.

Finanțările vor fi disponibile în două variante:

 • varianta grant: 0,2 – 1 mil euro
 • varianta credit, plus grant: 1 – 5 mil euro

În cadrul POR 2014 – 2020 sunt deschise apelurile pentru următoarele obiective specifice de investiții:

 • Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , OS – 2.1 A -microîntreprinderi
 • Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A –cladiri rezidențiale
 • Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –patrimoniul cultural
 • Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate
 • Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 –modernizarea drumurilor județene
 • Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism

Lansările apelurilor care vizează infrastructura educațională (4.4, 10.1, 10.2, 10.3), pe cea de sănătate(8.1, 8.2) și de servicii sociale (8.3), sunt condiționate de lansarea strategiei privind infrastructura educațională și respectiv, cartografierea nevoilor de către ministerele responsabile.

Pentru a verifica eligibilitatea firmei completati formularul online. În cel mai scurt timp veți fi contactați de un consultant EPMC.

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.