”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” - campanie la nivel național derulată de EPMC pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu finanțarea Băncii Mondiale

17.05.2016 | Echipa EPMC

De la începutul anului 2016, EPMC este partenerul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în diseminarea celor mai bune practici referitoare la Directiva Nitrați a Uniunii Europene și în promovarea instrumentelor financiare pentru acțiunile implementate sub această directivă în rândul beneficiarilor.

Această componentă de promovare de bune practici este o activitate subscrisă domeniului mai larg a publicității proiectelor.

Parteneriatul vine ca o încununare a activităților de informare pe care, ca și consultant în implementarea unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu, EPMC le-a derulat până acum.

Cu o echipă valoroasă de experți, majoritatea interni, din domeniile protecția mediului, finanțări internaționale, comunicare, publicitate și organizare de evenimente, EPMC derulează o Campanie de Informare și Conștientizare în cadrul proiectului derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor numit ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

Început în 2008, proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți este o continuare a proiectului-pilot „Controlul Poluării Agricole” finanțat de către Banca Mondială dintr-un ajutor financiar nerambursabil acordat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), Guvernul României și Consiliul Județean Călărași și implementat de către Ministerul Mediului în perioada 2002-2007. Proiectul a fost finanțat de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Facilitatea Globală de Mediu (GEF- Global Environment Facility).

Proiectul a derulat investiţii în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați (localități rurale), inclusiv în infrastructură, a promovat Codului de bune practici agricole, a oferit suport pentru întărirea capacității instituționale a instituțiilor cu rol activ în Directiva Nitrați și a derulat mai multe campanii de conștientizare și de informare.

Datorită faptului că România are nevoie de măsuri importante pentru conformarea la Directiva-Cadru Apă, în special la Directiva Nitrați, finanțarea proiectului continuă până în anul 2022. Principalul obiectiv al proiectului este acela de a oferi sprijin comunităților locale pentru conformarea la cerințele Directivei Nitrați prin investiții în comunitățile locale în vederea reducerii poluării cu nitrați și prin conștientizare publică, training și asistență tehnică

Noua etapă a Proiectului CIPN se desfășoară pe perioada 2016-2022, bugetul fiind de 48 milioane de euro.

EPMC asigură serviciile de promovare de bune practici prin organizarea de evenimente naționale și internaționale, pentru diseminare de informații: dezbateri județene, caravane în regiunile de dezvoltare și conferință internațională.

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.