EPMC recrutează experți evaluatori proiecte

22.09.2016 | Echipa EPMC

EPMC Consulting Cluj-Napoca recrutează evaluatori de proiecte pentru procedura de achiziție Acord-cadru de servicii de evaluare a cererilor de finanțare depuse pe Axele 1-10, în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 în Regiunea Nord-Vest.

Scopul acestui acord-cadru constă  în sprijinirea ADR N-V în calitate de OI pentru POR 2014-2020, prin furnizarea de expertiză specializată pentru evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar și din punct de vedere a temelor orizontale a cererilor de finanțare și a documetației tehnice aferente (unde este cazul), inclusiv efectuarea vizitei pe teren, în cadrul axelor prioritare 1-10 ale POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Vest, formularea de opinii în cadrul procesului de soluționare a contestațiilor și emiterea punctelor de vedere de specialitate.

Activitățile desfășurate de către experții evaluatori în cadrul contractelor sunt:

 • Evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar a cererilor de finanțare și a documentației tehnice aferente( unde este cazul), inclusiv evaluarea din punctul de vedere a temelor orizontale (eficiență energetică, dezvoltare durabilă, servicii sociale, egalitate de șanse, de gen, nediscriminare și schimbări demografice) și inclusive efectuarea vizitei pe teren; Evaluarea pe teme specific, din punct de vedere;
 • Formularea de opinii cu privire la contestațiile formulate, pe teme specifice, la solicitarea Autorității Contractante.
 • Emiterea de puncte de vedere de specialitate.

Expert tehnic (inginer)  – 4 experți

 • Diplomă universitară sau echivalent în domeniile de licență: inginerie civilă și ingineria instalațiilor, cu  specializările aferente;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în proiectare și/sau execuție de proiecte de infrastructură;
 • Număr minim de proiecte evaluate similare celor care fac obiectul achiziției: 11 proiecte.

Expert economist/în domeniul financiar  –  10 experți

 • Diplomă universitară în științe economice/management/finanțe sau domeniu similar (ramura științe economice,  cu toate domeniile de licență și specializările aferente);
 • Experiență profesională de cel puțin 3 ani după finalizarea studiilor universitare, în întocmirea/analizarea aspectelor financiare, inclusiv analiza cost-beneficiu, elaborarea de planurilor de afaceri pentru clienți din sectorul public/privat;
 • Număr minim de proiecte evaluate similare celor care fac obiectul achiziției: 51 proiecte.

Expert eficiență energetică- 3 experți

 • Auditor energetic atestat, conform Ordinului 2.237 din 2010 pentru aprobarea reglementării tehnice Regulament  privind atestarea auditorilor energetic pentru clădiri;
 • Număr minim de proiecte evaluate similare celor care fac obiectul achiziției: 11 proiecte.

Expert dezvoltare durabilă – 2 experți

 • Diplomă universitară în științe de mediu, ecologie  sau alt domeniu similar(ramura Științele pământului și atmosferei, cu domeniul de licență în știința mediului, cu specializările aferente);
 • Minim 3 ani experiență profesională în analiza impactului asupra mediului a proiectelor de investiții;
 • Număr minim de proiecte evaluate similare celor care fac obiectul achiziției: 11 proiecte.

Expert servicii sociale/egalitate de șanse – 2 experți

 • Diplomă universitară în științe sociale  sau alt domeniu similar(domeniul fundamental Științe sociale, cu toate ramurile de știință, domeniile de licență și specializările aferente);
 • Experiență profesională de minim 3 ani în implementarea politicilor privind serviciile sociale și/sau egalitate de șanse;
 • Număr minim de proiecte evaluate similare celor care fac obiectul achiziției: 11 proiecte.

Expert monumente istorice – 1 expert

 • Expert/specialist în patrimonial cultural național, atestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 422 din 2001 și a Ordinului nr. 2.495 din 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
 • Număr minim de proiecte evaluate similare celor care fac obiectul achiziției: 11 proiecte.

Înscriere:

Cei interesați pot transmite la adresele de e-mail: office@epmc.ro și licitatii@epmc.ro următoarele documente:

1. Curriculum vitae în format editabil și în format scan, semnat și datat pe fiecare pagină de titular: descarcă model

Notă: în CV se va menționa obligatoriu:

 • Tipul de evaluator (ex. Evaluator eficiență energetic/ Evaluator egalitate de șanse etc.);
 • Experiența profesională solicitată pentru poziția vizată;
 • Numărul de cereri de finanțare evaluate.

2. Documente care dovedesc îndeplinirea tuturor cerințelor: diplome și/sau certificate, recomandări, adeverințe, contracte de muncă/prestări servicii, fișe de post etc.

Termenul limită de transmitere a aplicațiilor și a documentelor solicitate: vineri, 30 septembrie 2016.

Atenție: Vor fi contactați numai experții care corespund profilului solicitat.

Date suplimentare: Diana Demeter, contact: diana.demeter@epmc.ro.

Data publicării anunțului: 22/09/2016.

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.