Guvernul României a adoptat un Memorandum pentru sprijin financiar sub forma unor granturi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile aferente investițiilor inițiale

11.10.2016 | Echipa EPMC

Întreprinderile Mici și Mijlocii vor fi sprijinite să­ își dezvolte investițiile printr­-o nouă schemă multianuală de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de minimis), în valoare totală de 900 de milioane de lei, măsură care se încadrează în politicile economico-­bugetare şi financiare ale statului român.

Guvernul României, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, a adoptat un Memorandum pentru sprijin financiar sub forma de granturi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile aferente investițiilor inițiale, în scopul realizării unor obiective de investiții.

Astfel, intreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) vor fi sprijinite să-și dezvolte investițiile printr-o nouă schemă multianuală de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de minimis), în valoare totală de 900 de milioane de lei.

Schema de ajutor de stat este concepută ca program multianual, până în anul 2020, cu finanțare de la Bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat și cu respectarea unor condiții de eligibilitate. Schema este elaborată pentru perioada 2017-2020.

Se estimează ca data la care va intra in vigoare această schemă ca fiind luna octombrie 2016, iar perioada estimată în care se vor efectua plățile ajutorului de stat este 2017-2023.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 900 de milioane de lei si se acordă pentru credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanțare aferente perioadei 2017-2020 sși pentru credite bugetare pentru plata ajutorului de stat în intervalul 2017-2023. Sumele necesare schemei vor fi alocate anual, din bugetul de stat, începând cu anul 2017, bugetul anual maxim fiind de 225 milioane de lei.

Ajutorul de stat se acordă intreprinderilor sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita maximă admisă.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure cofinanțarea investiției, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care sa nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Se estimează că 200 de beneficiari vor primi aceste ajutoare financiare și se preconizează ca rezultatele obținute prin acordarea acestor ajutoare vor conduce la creșterea numarului locurilor de muncaă nou create, creșterea iîncasărilor la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale din taxele sși impozitele aferente salariilor, precum și din alte impozite și taxe, dar și creșterea volumului de investiții străine în România, precum și în cadrul regiunilor defavorizate.

Administratorii schemelor de ajutor de stat destinate IMM sunt Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație, structuri din subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, finanțate prin bugetul ministerului.

Sursa: Guvernul României

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.