MFE introduce noi standarde de transparență privind contractele de finanțare din fonduri europene

13.10.2016 | Echipa EPMC

Ministrul Fondurilor Europene a semnat, la data de 10 octombrie 2016, Ordinul privind aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanţare – condiţii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020, prin care este introdus un articol dedicat transparenţei.

Acesta defineşte contractul de finanţare, împreună cu anexele şi documentele vizând executarea lui, ca fiind informaţii de interes public, în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice. Conform Ordinului, următoarele elementele nu vor avea caracter de confidenţialitate:

  • denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi a partenerilor, dacă aceştia există, datele de contact pentru echipa proiectului, data de începere şi de finalizare a proiectului, locaţia proiectului;
  • valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, intensitatea sprijinului, valoarea plăţilor efectuate;
  • dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
  • informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului;
  • rezultatele estimate şi cele realizate în cadrul proiectului;
  • denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
  • elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investiţiilor în infrastructură sau producţie.

Dacă există elemente care trebuie totuși secretizate, acestea trebuie să se înscrie clar în excepțiile prevăzute de Legea 544/2001 (drepturile intelectuale, protecția datelor cu caracter personal etc), trebuie stabilite explicit și justificate înainte de semnarea contractului.

Prevederile actualului ordin se aplică tuturor contractelor/deciziilor de finanţare aferente perioadei de programare 2014-2020.

Ordinul se poate descărca aici.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.