POR în regiunea de Nord-Vest: interes ridicat pentru microintreprinderi și investiții de patrimoniu

13.09.2016 | Echipa EPMC

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat situaţia proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, până la data de 2 septembrie 2016, la nivel de regiune.

Din apelurile lansate, cel mai mare număr de proiecte depuse și aflate în selecție:

  • 27 proiecte, în cadrul Axei Prioritare 2. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Prioritatea de investiții 2.1. Microintreprinderi (solicitanți eligibili: microintreprinderile),
  • 12 proiecte, în cadrul Axei Prioritare 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarrea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural (solicitanți eligibili: unităţi administrativ-teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice centrale, unitățile de cult, ONG-uri) și parteneriate între aceste entități, respectiv:
    • Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;
    • Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

Notă: Microîntreprinderile – sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariaţi mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM- urilor, cu modificările şi completările ulterioare.

SURSA: ADRNV

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.