POR-ul s-a îmbogățit cu o noua axă: Axa 13, dedicată regenerării orașelor mici și mijlocii

17.01.2018 | Echipa EPMC

În 8 ianuarie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții in orasele mici si mijlocii.

Consultarea publică durează până la data de 06.02.2018. După ce Ghidul solicitantului – variantă finală – este publicat, va fi un interval de 1 lună ca timp efectiv de pregătire a proiectelor iar depunerea de proiecte va dura 4 luni.

Se vor finanța 2 tipuri de acțiuni:

 1. Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale și cultural-recerative, construire/modernizare/extindere clădiri si dotarea lor pentru:
  1. Centre de zi pentru copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii defavorizate
  2. Cantine sociale
  3. Locuințe sociale
  4. Creșe si grădinițe
  5. Școli
  6. Centre de tineret, centre multifuncționale educaționale, centre multifuncționale recreative, biblioteci, muzee, teatre de vară, facilități sportive de mici dimensiuni – terenuri de sport, bazine de înot.
 2. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane:
  1. Drumuri publice (partea carosabilă, piste de biciclete, trasee pietonale, poduri, marcaje etc.)
  2. Zone pietonale
  3. Zone verzi – parcuri, scuaruri, grădini publice, pergola, alei, locuri de joacă, terenuri de sport, statui etc.
  4. Sisteme de supraveghere video
  5. Retele utilități
  6. Sisteme WI-FI
  7. Mobilier urban
  8. Parcări de mici dimensiuni

Solicitanți

 • Unități administrative teritoriale locale – administrații publice ale orașelor/municipiilor cu o populație sub 100.000 de locuitori, cu exceptia municipiilor resedință de județ,
 • Parteneriate dintre unități administrative teritoriale locale cu alte UAT-uri locale, consilii județene și cu entități acreditate ca furnizori de servicii sociale (instituții publice în subordinea UAT – ului sau ONG-uri).

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.