Proprietarii de păduri din Cluj, plătiţi să nu îşi taie copacii

28.03.2017 | Echipa EPMC

Ziua de Cluj, 21 martie 2017, un articol de Călin Poenaru

Deţinătorii de suprafeţe forestiere din aria protejată Valea Ierii pot primi 500 euro/ha doar ca să nu se atingă de pădurile lor. Astfel, compensaţiile la nivelul zonei respective pot ajunge până la 150.000 de euro.

În situl Valea Ierii se află în această situaţie 300 ha de păduri virgine sau cvasivirgine, cele de la nord-est de Caps şi cele de la nord de acumularea Bondureasa. Zonele menţionate se află în acum atenţia noului custode extern, EPMC Consulting, urmând ca pentru certificarea stării acestor păduri să se desfăşoare aici acţiuni de investigare şi de monitorizare.

Un proiect de hotărâre de guvern, în concordanţă cu normele europene, stabileşte compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează ca urmare a funcţiilor de protecţie stabilite în aceste zone, în principiu interdicţie în recoltarea lemnului. Subvenţiile se acordă atât proprietarilor privaţi, cât şi asociaţiilor care deţin păduri cu asemenea restricţii de mediu.

Interdicţii la ciuperci şi fructe de pădure

Valoarea maximă la nivel naţional a schemei de ajutor pentru perioada 2017-2020 este de 297 de milioane de lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin Ministerul Apelor şi Pădurilor, pentru acest an ea fiind de 48 de milioane de lei. Ajutorul este acordat în cuantumuri maxime de 500 euro/ha şi pe an în perioada iniţială (ce nu depăşeşte cinci ani) şi de 200 euro/ha şi pe an în perioada ulterioară.

„Astfel de interdicţii nu se pun doar pentru lemn, ci şi pentru plante, ciuperci, fructe de pădure. Problema este că, dacă taie 4-5 copaci, proprietarul ar face deja 500 de euro, deci este mai greu să îl convingi să recurgă la această subvenţie. Pe de altă parte, el are restricţii de tăiere şi trebuie să fie compensat într-un fel. Oricum Valea Ierii stă mult mai bine la pădurile încă în picioare decât Beliş, Mărişel sau Măguri Răcătău”, spune Ciprian Bodea, expert de mediu în cadrul EPMC.

Pădurea virgină s-a format şi s-a dezvoltat exclusiv sub acţiunea factorilor naturali şi în care procesele ecosistemice se produc fără nicio influenţă antropică directă sau indirectă, iar cea cvasivirgină este pădurea virgină din trecut, care între timp a suferit modificări antropice observabile, nesemnificative asupra structurii şi proceselor ecosistemice. La subvenţii sunt luate în calcul păduri virgine de cel puţin 20 ha şi cvasivirgine de minimum 30 ha.

Asocierile de proprietari sunt avantajate

Statul român acordă ajutor şi pentru servicii de silvomediu, climatice şi de conservare a pădurilor, în cadrul Programului Naţional Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, cofinanţate din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. Schema vizează asigurarea de zone de linişte (împăduriri, regenerări naturale, întreținerea culturilor, curățiri, reconstrucție ecologică), utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri (reduce frecvența și gravitatea rănirii arborilor rămași, redă calitatea arborilor de viitor).

Beneficiari sunt unităţile administrativ-teritoriale (UAT), persoanele fizice şi juridice care au în proprietate terenuri forestiere, dar şi asociaţiile între aceştia. Prin plățile pentru angajamente de silvomediu se urmărește reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și aplicarea de tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului. Suprafaţa minimă este de 100 ha și trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic. Sprijinul se acordă în fiecare an ca sumă fixă pe hectar de teren forestier, nu mai mult de 200 euro/ha/an.

Subvenţii pentru plantaţii forestiere şi perdele de protecţie

Programul Prima Împădurire este un alt ajutor de stat, denumit „sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020. Scopul său îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. Schema vizează înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole care pot constitui zone de interes ecologic, respectiv perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole.

EPMC a primit pe 10 ani în administrare aria protejată Valea Ierii, după ce a câştigat, în 2016, competiţia de dosare, organizată de Agenţia de Protecţie a Mediului (APM). Bugetul estimat pentru activităţi se ridică la 5,7 milioane de lei, fiind orientat către managementul diversităţii, turism, informare şi promovare, cercetare, administrare. Veniturile vor fi atrase prin proiecte pe fonduri europene şi guvernamentale, din autorizaţii de exploatare a lemnului sau a fructelor de pădure.

Custodele nu va impune o taxă de acces şi nu va îngrădi perimetrul ariei protejate. Situl Valea Ierii, integrat în reţeaua Natura 2000, a fost declarat de importanță comunitară. Suprafața sa este de 6.302 ha. Iniţial, responsabilă de sit era APM, managementul fiind efectuat în comun de Primăria Valea Ierii şi de Romsilva. Situl este situat în extravilanul localităților Valea Ierii (33% din suprafața comunei) şi Băișoara (12%). Cea mai mare suprafaţă este proprietate comunală (69%), urmată de cea stat (24%), privată (6%) şi a bisericii (1%).

Proprietarii care se încadrează

  • deţin documente care atestă proprietatea asupra pădurii
  • au încheiat contract de administrare sau de servicii silvice, fac dovada existenţei unui amenajament silvic în vigoare
  • fac dovada că nu au existat tăieri ilegale în suprafeţele în cauză, nu au fost sancţionaţi pentru tăieri ilegale de arbori

Pădurile unde se aplică

  • rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale sau peisagistige, păduri virgine şi cvasivirgine, care conservă resurse genetice deosebite
  • cu funcţii speciale de protecţie în care recoltarea masei lemnoase este substanţial diminuată

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.