Știri finanțări europene, start apel POR 2.2 pentru IMM-uri

30.04.2020 | Echipa EPMC

De luni, 4 mai 2020 până în 4 iunie 2020, IMM-urile din mediul urban sau întreprinderile mijlocii din mediul rural pot depune proiecte în cadrul apelului POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

IMPORTANT

Acest apel de proiecte este dedicat exclusiv IMM-urilor din regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

 • pentru lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii,
 • pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, (mijloace fixe),
 • pentru achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse alternative de energie, pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • pentru brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare și instrumente de comercializare on-line a serviciilor sau produselor proprii,
 • pentru implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății,
 • pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale.
 • Cu un buget disponibil total de 84,58 milioane euro, apelul este unul competitiv, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate ese de minimum 200.000 EUR – maximum 1 milion EUR.

  Pentru ce poți solicita conturarea unui proiect?

  Detalii despre Ghidul Solicitantului și anexe: Inforegio

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.