Știri finanțări proiecte de biodiversitate prin POIM 2014-2020

02.04.2020 | Echipa EPMC

Ministerul Fodurilor Europene a publicat Ghidul solicitantului pentru elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare (POIM 2014-2020, OS 4.1 Biodiversitate).

Apelul are o alocare de 30 milioane euro și este deschis în perioada 3 aprilie 2020 – 31 decembrie 2021.

Categorii eligibile:

  • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/ instituţia care administrează/ structura care este responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate;
  • ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Universităţi care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Institute de cercetare/ muzee care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Agenția Natională pentru Protectia Mediului.

Ghidul solicitantului și anexele sunt disponibile aici.

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.