Portofoliu companii private

Asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție: APA SERV Valea Jiului SA
Beneficiar: Operatorul Regional APA SERV Valea Jiului SA, Petroșani

Obiectivele contractului

Servicii de Asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție din cadrul proiectului cod SMIS 108100 ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020”:

 • asigurarea unui management eficient pentru implementarea proiectului în vederea atingerii obiectivului global și a celor specifice ale POIM, asumate de către Operatorul Regional prin contractul de finantare;
 • asigurarea publicitatii adecvate a proiectului, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România și cu contractul de finantare;
 • asigurarea supervizării a 13 contracte de lucrări din punct de vedere calitativ și cantitativ, în concordanță cu indicatorii din Decizia de finanțare și contractul de finantare semnat între APA SERV Valea Jiului SA și AM POIM.
REZULTATELE PROIECTULUI

Servicii prestate

 • În cadrul componentei A – Managementul proiectului:
  • A1 – Actualizarea strategiei pierderilor de apă din rețelele de alimentare cu apă,
  • A2 – Actualizarea strategiei de reducere a infiltrațiilor/exfiltrațiilor în/din rețelele de canalizare,
  • A3 – Actualizare Master Plan,
  • A4 – Optimizarea activității personalului Operatorului Regional, actualizarea fișelor de post și a manualului de proceduri UIP,
  • A5 – Actualizarea strategiei de management a nămolului,
  • A6 – Revizuire Studiu de fezabilitate
 • În cadrul componentei B – Publicitate:
  • B.1 Asistență tehnică de specialitate, pregătirea Strategiei de Promovare a Proiectului, a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de Promovare a Proiectului și a Planurilor de promovare anuale,
  • B.2 Derularea măsurilor de informare și publicitate și a Campaniei de informare și promovare a Proiectului
 • În cadrul componentei C – Supervizare a execuției lucrărilor:
  • Furnizare Asistenței Tehnice sub forma serviciilor de supervizare a lucrărilor pentru implementarea celo 13 contracte de modernizare a infrastructurii serviciilor de canalizare și de alimentare cu apă potabilă în județul Hunedoara, zona Valea Jiului,
  • Asigurarea implementării lucrărilor propuse prin Proiect, astfel încât acestea să se finalizeze cu respectarea obiectivelor, termenelor și fondurilor aprobate
Cu o echipă valoroasă de 20 de experți principali, 20 secundari și 1 backstopping, EPMC Consulting a început prestarea serviciilor la data de 19.06.2018, durata de implementare a contractului fiind de 76 de luni.

contracte de lucrări

localități

experți principali

campanie de informare

experți