Portofoliu companii private

Elaborarea și aprobarea planului de management integrat Coridorul Jiului
Beneficiar: Consiliul Județean Dolj

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Obiectivul contractului: elaborarea și aprobarea Planului de Management Integrat al Ariilor Naturale Protejate Coridorul Jiului, Confluenţa Jiu-Dunăre, Bistreţ, Locul Fosilifer Drănic şi Pădurea Zăval, în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat, informare și conștientizare pentru ariile ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 şi 2391” COD SMIS 43268.

Obiectivele specifice:

 • Conservarea diversității biologice, a speciilor de floră și faună sălbatică și a habitatelor naturale de interes național și comunitar din ariile naturale protejate Coridorul Jiului, Conflența Jiu-Dunăre, Bistreț, Locul Fosilifer Drănic și Pădurea Zăval precum și al rețelei Natura 2000, prin elaborarea Planului de Management Integrat,
 • Informarea și creșterea gradului de conștientizare a publicului pentru asigurarea conservării favorabile a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate Coridorul Jiului, Conflența Jiu-Dunăre, Bistreț, Locul Fosilifer Drănic și Pădurea Zăval,
 • Creșterea capacității instituționale de gestionare a ariilor naturale protejate Coridorul Jiului, Conflența Jiu-Dunăre, Bistreț, Locul Fosilifer Drănic și Pădurea Zăval.

Serviciile prestate:

 • Inventarierea speciilor și habitatelor existente în ariile vizate – inventarierea a 164 specii (130 specii de păsări, 3 specii floră, 9 specii mamifere, 3 specii amfibieni, 12 specii peşti, 7 specii nevertebrate) şi 18 habitate;
 • Elaborarea hărților de distribuție a speciilor și habitatelor de importanță comunitară/națională de pe raza ariilor protejate – 1 hartă categorii de folosinţă teren; 164 hărţi distribuţie specii şi 18 hărţi distribuţie habitate; 1 baza de date GIS;
 • Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară/națională – evaluarea stării de conservare; realizare măsuri de conservare pentru 164 de specii (130 specii de păsări, 3 specii floră, 9 specii mamifere, 3 specii amfibieni, 12 specii peşti, 7 specii nevertebrate) și 18 habitate; realizare Plan de monitoring pentru 164 de specii şi 18 habitate;
 • Elaborarea Planului de Management Integrat al ariilor Coridorul Jiului, Confluența Jiu-Dunăre, Bistreț, Locul Fosilifer Drănic și Pădurea Zăval;
 • Consultarea publicului privind elaborarea și aprobarea Planului de Management Integrat – organizare 2 consultări; minim 200 persoane consultate.
REZULTATELE PROIECTULUI

 • 164 de specii inventariate, din care 130 specii păsări, 3 specii floră, 9 specii mamifere, 3 specii amfibieni, 12 specii pești, 7 specii nevertebrate și 18 habitate inventariate,
 • 1 hartă categorii de folosință teren,
 • 164 de hărți distribuții specii și 18 hărți distribuție habitate,
 • Măsuri de conservare pentru 164 de specii, din care 130 specii păsări, 3 specii floră, 9 specii mamifere, 3 specii amfibieni, 12 specii pești, 7 specii nevertebrate,
 • Măsuri de conservare pentru 18 habitate,
 • Plan de monitoring penmtru 164 specii și 18 habitate,
 • Plan de management integrat aprobat.
Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.

plan de management integrat

habitate

specii

consultări publice

experți