Portofoliu companii private

Întocmire aplicație de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, 2014-2022″, beneficiar Compania de Apă Someș S.A.
Obiectivele contractului

  • Întocmire aplicație de finanțare pentru extindere retea apă potabilă și canalizare în județele Cluj și Sălaj, în cadrul proiectului major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” – beneficiari finali locuitorii județelor Cluj și Sălaj din aria de operare a Operatprului Regional;
  • Identificarea oportunităților de finanțare și verificarea condițiilor de eligibilitate;
  • Dezvoltarea proiectului și elaborarea dosarului de finanțare;
  • Studiu de fezabilitate;
  • Proiectare;
  • Asistența tehnică din partea proiectantului;
  • Asistența tehnică documentații de atribuire contracte de lucrări (25), servicii (2) și furnizare – SCADA (1).
REZULTATELE PROIECTULUI

Peste 300.000 de locuitori din 174 localități din județele Cluj și Sălaj (76 din Cluj, 98 din Sălaj) vor beneficia de servicii noi de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în cadrul unei investiții europene de peste 300 milioane de euro.

Aplicația de finanțare a proiectului major derulat de Compania de Apă Someș S.A. a fost realizată de EPMC Consulting, în calitate de lider de asociere pentru finanțarea și proiectarea lucrărilor de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare.

La data de 30.08.2019, grație aplicației de finanțare realizate de EPMC Consulting și membrii asocierii (consultanți și proiectanți), Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a contribuției financiare la proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” selectat în cadrul Programului Operational Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Obiectivului Specific 3.2 Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată, în regiunea Nord Vest, Romania, care va fi derulat de Compania de Apă Someș S.A. până în anul 2023.

Conform aprobării Comisiei Europene, costul eligibil total pentru proiectul major este stabilit la suma de 324.457.570 EUR, de care vor beneficia locuitorii și comunitățile din cele două județe deservite de Operatorul Regional Compania de Apă Someș S.A.

Prin acest proiect major de investiții, peste 300.000 de locuitori din 174 localități din județele Cluj și Sălaj, din care 76 sunt din județul Cluj, iar 98 sunt din județul Sălaj, vor beneficia de servicii noi de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

Aplicația de finanțare a proiectului major derulat de Compania de Apă Someș S.A. a fost realizată de EPMC Consulting, în calitate de lider de asociere pentru servicii privind finanțarea și proiectarea lucrărilor de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” este cea mai mare finanțare europeană obținută vreodată de un operator regional din România (valoarea totală a proiectului se ridică la peste 355,6 milioane de euro, 85% este valoarea finanțării nerambursabile, 13% este contribuția de la bugetul de stat, iar 2% este contribuția autorităţilor locale din aria proiectului, respectiv cele din județele Cluj și Sălaj).

Având ca termen de finalizare sfârșitul anului 2023, proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din nu mai puțin de 174 de localități din județele Cluj și Sălaj, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și, respectiv, prin asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 persoane.

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.

km rețea de apă

km de canalizare

stație de tratare a apei reabilitate

stații de tratare a apei uzate modernizate

rezervoare

experți