Portofoliu companii private

Întocmire aplicație de finanțare Peștera Tăușoare, județul Bistrița, în valoare de 260.000 €
Beneficiar: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Valoarea totală a proiectului finanțat: 260.000 €

Sistem de management eficient al sitului de importanță comunitară și a ariei protejate de interes național Peștera Tăușoare.

Identificarea oportunităților de finanțare și verificarea condițiilor de eligibilitate

Dezvoltarea proiectului și elaborarea dosarului de finanțare

Depunerea dosarului de finanțare

Asistență în perioada de evaluare a proiectului

Asistență la contractare

Foto: Wikipedia

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Identificarea si cartarea formelor de proprietate
Identificarea, cartarea formelor de proprietate asupra terenurilor forestiere, a regimului de administrare şi a folosinţei terenului forestier din cadrul SCI Munţii Făgăras şi materializarea în teritoriu a limitelor sitului de importantă comunitară Muntii Făgăraș;
Evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere
Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din cadrul SCI Muntii Făgăras și stabilirea măsurilor de management specific.
Elaborarea planului de monitorizare
Elaborarea planului de monitorizare pentru habitatele forestiere de interes comunitar din cadrul SCI Munţii Făgăraş.
REZULTATELE PROIECTULUI

  • 260.000 € nerambursabili
Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.

aplicație

mii de euro

plan de management

experți