Portofoliu companii private

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba
Beneficiar: Județul Alba

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare: 212.015.115 lei / 48.000.000 €
– valoare contract AT Management: 1.049.728,28 lei / 238.000 €
– durată contract AT Management: 21 de luni

Activități și rezultate

EPMC Consulting a acordat consultanță pentru realizarea Proiectului. Consultanța a constat în:

 1. Sprijin în managementul proiectului – relația cu Autoritatea de Management a Programului;
 2. Proiectarea și concesionarea serviciilor de salubrizare: analiză de opțiuni tehnice, instituționale, financiare; studii de oportunitate; regulament de salubrizare;
 3. Sprijin în derularea achizițiilor publice pentru contractele proiectului : 4 contracte de servicii – Audit financiar, Publicitate, Supervizare lucrări, Verificare lucrări; 3 contracte de lucrări de tip FIDIC Galben / Galben + Roșu; 2 contracte de furnizare de bunuri:
 • Realizarea documentațiilor de atribuire (Fișa de date – cu stabilirea criteriilor de selecție,  a criteriului de atribuire și a eventualilor factori de evaluare în funție de criteriul de atribuire); Caiet de sarcini; Formulare; Model de contract; Alte anexe, după caz);
 • Revizuirea documentațiilor de atribuire;
 • Formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite din partea potențialilor ofertanți;
 • Argumentarea pentru eventualele contestații formulate de potențialii ofertanți;
 • Evaluarea tehnico-economică a ofertelor transmise; 
 • Argumentarea pentru eventualele contestații formulate de ofertanții neselectați;
 • Sprijin în procesul de contractare;
 • Proiectarea și concesionarea serviciilor de salubrizare: analiză de opțiuni tehnice, instituționale, financiare, studii de oportunitate, regulament de salubrizare.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba
Proiectarea și concesionarea serviciilor de salubrizare: analiză de opțiuni tehnice, instituționale, financiare; studii de oportunitate; regulament de salubrizare.
100% rata de colectare a deșeurilor
100% rata de colectare a deșeurilor de la populația din mediul urban și rural din județul Alba.
REZULTATELE PROIECTULUI

 • 1 centru de management integrat al deșeurilor dotat cu: un depozit de deșeuri conform (2 celule); 
 • 1 stație de transfer de deșeuri; 
 • 1 stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor;
 • 7 depozite de deșeuri neconforme închise;
 • 2 stații de transfer al deșeurilor noi;
 • 1 contract de concesionare a serviciilor de colectare și transport;
 • 1 contract de concesionare a serviciilor de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor din Centrul de management integrat al deșeurilor.
Au fost implicați 16 experți EPMC din domeniile: managementul proiectului, decontaminare, finanțări europene, analiză financiară, reglementări de mediu, inginerie, chimie.

containere colectate

unitati de compostare

% de acoperire Alba

milioane de euro

experți