Portofoliu companii private

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu
Beneficiar: Consiliul Județean Sibiu

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare: 110.222.932 lei / 26.937.453 €

Durata contractului: aprilie 2011 – august 2015

Activități și rezultate

EPMC Consulting a acordat consultanță pentru realizarea Proiectului. Consultanța a constat în:

  1. Asistență tehnică pentru implementarea unui management eficient și supervizare – elaborarea manualului de proceduri operaționale pentru UIP, organigrama UIP și fișele posturilor,  program de instruire adaptat atât pentru UIP cât și pentru ADI; sprijinirea Beneficiarului în îndeplinirea cerințelor contractului de finanțare nerambursabilă;
  2. Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor;
  3. Sprijin în elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea tuturor Licențelor, Aprobărilor, respectiv a Autorizațiilor de Construire (incluzînd pe cele pentru derularea procedurilor de mediu);
  4. Sprijin în elaborarea documentațiilor de atribuire (inclusiv a contractelor, regulamentului de salubrizare și indicatorilor de performanță pentru operatorii serviciului) și în timpul evaluării și al atribuirii operatorilor privați pentru serviciile de colectare și transport și pentru operarea instalațiilor specifice și a depozitului de deșeuri.
  5. Asistență tehnică în elaborarea și implementarea strategiei de conștientizare publică și campanii despre managementul deșeurilor care au vizat publicul larg din județul Sibiu (www.sibiulrecicleaza.ro ).
REZULTATELE PROIECTULUI

  • Echipamente: 96.370 de recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile pentru întreg județul Sibiu, precum și unități de compostare individuală.
  • Depozite neconforme: 5 depozite neconforme închise (Avrig, Cisnădie, Agnita, Remetea și Tălmaciu)
  • Instalații: 2 stații de compostare: Șura Mică, Târnava și o stație de sortare: Șura Mică
  • Campania de informare: Creșterea gradului de informare a publicului de la 43,1% la 65,6%
Alina Oberdoerfer – Team Leader
Oana Musuroaea – Expert de mediu
Adriana Bocian – Expert de mediu
Sela Andrei – Expert institutional
Andra Bahrin – Expert achizitii
Mia Iuga – Expert financiar
Corina Boldor – Expert comunicare

recipiente colectate

depozite neconforme închise

campanie de informare

stații de compostare noi

experți