Portofoliu companii private

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava
Beneficiar: Consiliul Județean Suceava

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare: 44.722.662 €

Durata contractului: septembrie 2012 – 31.12.2015

Activități și rezultate

EPMC Consulting a acordat consultanță pentru realizarea Proiectului. Consultanța a constat în:

 1. Sprijin în managementul contracului de finanțare – sprijinirea Beneficiarului în îndeplinirea procedurilor de raportare stabilite de POS Mediu;
 2. Întărirea capacității tehnice și financiare a Beneficiarului – elaborarea manualului de proceduri operaționale pentru UIP, organigrama UIP și fișele posturilor,  program de instruire adaptat atât pentru UIP cât și pentru ADI; sprijinirea Beneficiarului în îndeplinirea cerințelor contractului de finanțare nerambursabilă; sprijinirea Beneficiarului în pregătirea aplicației de fazare și revizuirea aplicației de finanțare inițială POS Mediu;
 3. Revizuirea Devizului General și a documentelor conexe;
 4. Revizuirea documentelor proiectului/actualizarea, dacă este necesar, analiza opțiunilor sistemului și consiliere în legătură cu soluțiile optime pentru aranjamentele instituționale și operaționale, sistemul de tarifare/taxare care să asigure un sistem de management integrat al deșeurilor bazat pe performanță;
 5. Elaborarea documentațiilor de atribuire (inclusiv a contractelor, regulamentului de salubrizare și indicatorilor de performanță pentru operatorii serviciului) în vederea contractării operatorilor privați ai serviciilor de colectare și transport și pentru managementul și operarea instalațiilor specifice (stații de sortare, stații de transfer, stații TMB) și a depozitului de deșeuri ; sprijin în evaluarea propunerilor tehnice și financiare transmise de operatorii privați ; sprijin în contractarea operatorului final.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Componenta EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PLANURI ŞI PROGRAME (SEA)
Componenta EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PLANURI ŞI PROGRAME (SEA), care a presupus derularea procedurii SEA (evaluarea strategică de mediu), respectiv evaluarea de impact asociată schimbării de funcțiune a terenului.
Componenta EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIA)
Componenta EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIA), respectiv evaluarea impactului asupra mediului asociat etapei de construcție și care a cuprins la rândul său două sub-componente:

2.1. Componenta evaluarea impactului proiectului asupra biodiversităţii, având în vedere că amplasamentul este situat într-un sit NATURA 2000;

2.2. Componenta Evaluarea Impactului asupra Mediului, care a presupus evaluarea efectelor potențiale ale proiectului asupra tuturor factorilor de mediu.

REZULTATELE PROIECTULUI

 • Furnizarea de unităţi de compostare individuală în zonele suburbane şi rurale şi de tocătoare pentru compostarea in-situ a deşeurilor din parcuri şi grădini;
 • Construcţia a 3 staţii de transfer la Rădăuţi (40.575 t/an), Fălticeni (27.544 t/an) şi Câmpulung Moldovenesc (11.197 t/an) şi modernizarea a 2 staţii de transfer existente la Gura Humorului (16.691 t/an) şi Vatra Dornei (11.787 t/an);
 • Construcţia unei staţii de sortare la Moara (28.600 t/an);
 • Construcţia a 2 noi depozite de deşeuri la Moara (prima celula 1,38 milioane tone) şi la Pojorâta (celula de 0,39 milioane tone);
 • 6 centre publice de colectare;
 • Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite de deşeuri neconforme (la Suceava, Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni, Siret, Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc).
Marius Baican – Team Leader
Adriana Bocian – Expert in managementul deseurilor
Oana Musuroaea – Expert tehnic – studii de oportunitate
Radu Carhat– Expert de mediu
Stela Andrei – Expert institutional
Simona Popescu – Expert instruire
Liliana Romascanu – Deputy Team Leader
Delia Alexandru – Expert achizitii publice
Mia Iuga/Anamaria Chis – Expert financiar
Aurora Buta-Lager – Expert de mediu

unități de compostare

depozite neconforme închise

depozite conforme noi

campanii de colectare selectivă

experți