Portofoliu companii private

Strengthening the economic regulation of the solid waste sector (ro)/ contract no reform/sc2021/098
(Consolidarea reglementării economice a serviciului de salubrizare din România)

Client: Comisia Europeană – Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale, Bruxelles, Belgia

Beneficiar: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C.

Obiectivele contractului

 • Obiectiv 1: Creșterea capacității ANRSC în aplicarea instrumentelor economice în domeniul gestionării deșeurilor
 • Obiectiv 2: Creșterea capacității ADI și consiliilor județene în operaționalizarea SMID-urilor
REZULTATELE PROIECTULUI

În calitate de membru de consorțiu, cu un procent de 70,71% din totalul activităților contractului, EPMC Consulting este implicat în toate activitățile principale ale contractului:

Analiza privind aplicarea instrumentelor economice în sectorul deșeurilor:

 • Analizarea detaliată a modalităților de aplicare a instrumentelor economice din domeniul gestionării deșeurilor/economie circulară la nivel national/interviuri
 • Analizarea și elaborarea unui studiu comparativ vizând bune practici în implementarea instrumentelor economice aferente economiei circulare în statele membre ale Uniunii Europene, în special a în statele în care gradul de conformare la directivele din domeniul deșeurilor este realizat
 • Organizarea unui schimb de experiență într-unul din statele membre ale Uniunii Europene cu performanțe în aplicarea instrumentelor economice și în îndeplinirea țintelor de conformare și a obiectivelor privind economia circulară
 • Propuneri detaliate de modificări la nivelul mecanismelor tarifare și respectiv a mecanismelor financiare implementate în România, în vederea aplicării instrumentelor economice prevăzute pentru atingerea tintelor de economie circulară, în baza modelelor de succes de la nivelul Uniunii Europene
 • Propuneri metodologice pentru îmbunătățirea aplicării instrumentelor economice – soluții de succes pentru implementarea acestora la nivel de SMID-uri
 • Recomandări și propuneri pentru digitalizarea proceselor relevante din domeniu – interfeță digitală aplicabilă noilor instrumente economice

Consolidarea capacității instituționale a ANRSC

 • Sesiuni de instruire a personalului ANRSC în vederea aplicării instrumentelor economice, prezentări, materiale de instruire
 • Crearea unui Help-Desk pentru beneficiar (ADI-uri, consilii județene)

Raport privind soluțiile de implementare a instrumentelor economice la nivelul Sistemelor Integrate de Management a Deșeurilor (SMID)

 • Analiza performantelor SMID-urilor în România
 • Analiza dificultăților întâmpinate de ADI-uri și consilii județene în implementarea SMID-urilor
 • Recomandări pentru implementarea corectă a instrumentelor economice la nivelul SMID-urilor

Workshop-uri cu ADI-uri și consilii județene/reprezentanții implementării SMID-urilor: Conferință și sesiuni de instruire/workshop-uri cu reprezentanții ADI-urilor și consiliilor județene, precum si cu instituțiile naționale implicate în implementarea SMID-urilor, pentru a disemina bunele practici si modificările din mecanismele naționale.

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.

livrabile

sub-activități

sesiuni de instruiri

conferință

experți