Portofoliu companii private

Consultanță de specialitate în domeniul protecției mediului pentru realizarea proiectului „Amenajare zona turistică – domeniu schiabil Nedeia, Munții Țarcu”
Beneficiar: SC Dunca Imobiliare SRL

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare: 150.000 € + TVA

Durata contractului: 2011 – prezent

Activități și rezultate: EPMC Consulting a acordat consultanță pentru realizarea Proiectului. Contractul vizează elaborarea studiilor de mediu necesare pentru obținerea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului (Aviz de Mediu la faza stabilirii funcțiunii terenului, respectiv la faza PUZ și Acord de Mediu la faza de obținere a Autorizației de Construire, faza PAC) pentru cel mai mare și mai modern domeniu schiabil proiectat vreodată în România.

REZULTATELE PROIECTULUI

  1. FAZA SEA: Raportul de Mediu – studiul de mediu solicitat în procedura de emitere de către autoritatea de mediu a Avizului de Mediu;
  2. FAZA EIA: Studiul de Evaluare Adecvată – studiul care cuantifică efectele proiectului asupra ariilor naturale protejate NATURA 2000; Memoriul de Prezentare – document care conține informațiile necesare în etapa de încadrare a proiectului în vederea stabilirii dacă acesta poate/nu poate exercita un impact semnificativ asupra mediului; Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului – studiul de mediu solicitat în vederea emiterii de către autoritatea de mediu a Acordului de Mediu.
Având în vedere complexitatea proiectului, echipa EPMC Consulting a fost numeroasă și multidisciplinară, acoperind domenii precum evaluarea impactului asupra mediului (3 experți), GIS (1 expert), geografie (1 expert), biologie (4 experți).

criterii de evaluare

indicatori de monitorizare

habitate identificate

factori investigați

experți