Portofoliu companii private

Monitorizarea stării de conservare a speciilor de pești din România
Beneficiar: INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREȘTI – ACADEMIA ROMÂNĂ (Proiectul „Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate”)

Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Obiectivul general al contractului în constituie protecția biodiversității și a patrimoniului natural și îmbunătățirea calității mediului natural prin monitorizarea adecvată a stării de conservare a speciilor de pești și a habitatelor de interes comunitar din România.

Serviciile prestate, în calitate de lider de asociere (70%):

  • Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferente acestora pentru speciile de peşti de interes comunitar,
  • Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de peşti din România, 
  • Publicarea şi diseminarea ghidurilor de monitorizare pentru specii şi habitate şi a metodei de monitorizare adaptată situaţiei din România, în vederea următoarelor raportări către Comisia Europeană,
  • Conceperea cadrului unic de monitorizare şi validarea datelor sistemului informaţional SIMSHAB de către Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP)
  • Pregătirea documentaţiei-suport privind monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, în vederea raportării de către autoritatea competentă către Comisia Europeană în baza articolului 17 din Directiva Habitate 92/43 EEC.;/li>

REZULTATELE PROIECTULUI

  • Realizarea unui studiu pentru analizarea datelor existente privind distribuția și starea actuală de conservare a speciilor comunitare de pești și a Planului de monitorizare pentru speciile de pești de interes comunitar;
  • Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile de pești de interes comunitar;
  • Bază de date cu informațiile existente privind starea actuală de conservare a speciilor de pești de interes comunitar;
  • 35 de hărți de distribuție pentru speciile de pești de interes comunitar.
În cadrul contractului, împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” din Timișoara, EPMC Consulting a mobilizat un total de 32 de experți.

experți

hărți

specii de pești

evaluări