Portofoliu companii private

Servicii de realizare a planurilor de management pentru siturile ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei.
Beneficiar: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS, Oradea, județul Bihor

Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Serviciile prestate, în calitate de lider de asociere (97%):

 • A.1. Inventarierea și cartarea speciilor de interes comunitar de pe teritoriul siturilor vizate de proiect – 6 studii privind inventarierea speciilor de interes comunitar de pe teritoriul siturilor vizate de proiect, 6 hărți în format GIS cu distribuția speciilor de interes comunitar din siturile vizate de proiect;
 • A.2. Inventarierea și cartarea habitatelor de interes prioritar și comunitar de pe teritoriul siturilor vizate de proiect – 6 studii privind inventarierea habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul siturilor vizate de proiect, 6 hărți în format GIS cu distribuția habitatelor de interes comunitar din siturile vizate de proiect;
 • A.3. Cartarea modului de utilizare a terenului, a formelor de proprietate și a administratorilor de terenuri de pe teritoriul siturilor vizate de proiect – 6 baze de date cu proprietari, administratori de teren și suprafețele deținute în siturile vizate de proiect, 6 baze de date cu activitățile și modul de utilizare a terenurilor în siturile vizate de proiect, 6 hărți în format GIS a formelor de proprietate și a administratorilor de teren în siturile vizate de proiect;
 • A.4. Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul siturilor vizate de proiect – 6 studii de evaluare a stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din siturile vizate de proiect, 6 hărți cu starea de conservare a habitatelor de interes comunitar în siturile vizate de proiect;
 • A.5. Evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar de pe teritoriul siturilor vizate de proiect – 6 studii de evaluare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar din siturile vizate de proiect, 6 hărți cu starea de conservare a speciilor de interes comunitar în siturile vizate de proiect;
 • A.6. Evaluarea amenințărilor potențiale asupra habitatelor și speciilor de pe teritoriul siturilor vizate de proiect – 6 studii privind evaluarea amenințărilor potențiale asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile vizate de proiect, 6 hărți cu densitatea populațiilor adventive și cosmopolite din siturile vizate de proiect, 6 hărți în format GIS ale amenințărilor potențiale asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile vizate de proiect;
 • A.7. Realizarea studiului privind refacerea conectivității longitudinale cu Plan de măsuri pentru situl ROSCI0049 Crișul Negru – 1 studiu științific pentru refacerea conectivității longitudinale a râului Crișul Negru inclus în situl ROSCI0049 Crișul Negru și 1 plan de măsuri pentru refacerea conectivității longitudinale a râului Crișul Negru inclus în situl ROSCI0049 Crișul Negru;
 • A.8. Inventarierea caracteristicilor naturale și ale biotopului – geologie, geomorfologie și hidrologie, soluri – 6 hărți privind geologia în siturile vizate de proiect, 6 hărți privind geomorfologia în siturile vizate de proiect, 6 hărți privind hidrologia în siturile vizate de proiect, 6 hărți privind solurile în siturile vizate de proiect;
 • A.9. Elaborarea planurilor de management – 6 planuri de management elaborate, măsuri de conservare pentru 104 specii din siturile vizate de proiect, măsuri de conservare pentru 11 habitate din siturile vizate de proiect, metode și protocoale de monitorizare pentru 11 habitate, metode și protocoale de monitorizare pentru 104 specii.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • 6 planuri de management
 • 29 studii științifice
 • 5 rapoarte
 • 30 de hărți
 • 12 baze de date
Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.

planuri de management

hărți

studii

experți