Portofoliu companii private

Realizarea cererii de finanțare şi a dosarului de finanțare pentru Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie
Realizarea cererii de finanțare şi a dosarului de finanțare pentru Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie, ID 487, cod SMIS 103392, proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Acțiunea 1.1.1., Mari infrastructuri de Cercetare dezvoltare; Beneficiar Medisprof S.R.L. Cluj-Napoca, județul Cluj – consultant subcontractat.

EPMC a prestat servicii de consultanță în etapa depunerii și evaluării proiectului, în vedere obținerii de către beneficiarul final a finanțării nerambursabile.

EPMC a prestat servicii de consultanță în etapa de implementare a proiectului:

  • Monitorizarea și raportarea în cadrul contractului de finanțare – rapoarte de progres, raport initial, raport final, cereri de plată/rambursare;
  • Elaborarea versiunilor finale a documentațiilor de atribuire pentru achiziția echimpamentelor;
  • Consultanță în derularea procedurilor de achiziție a echipamentelor;
  • Consultanță în derularea activităților de informare și publicitate obligatorii ale proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare;
  • Sprijin în fundamentarea modificărilor necesare implementării proiectului.
REZULTATELE PROIECTULUI:

  • Înființarea și dotarea cu aparatură performantă a unui laborator de cercetate – dezvoltare în cadrul Medisprof, în care să se efectueze studii de eficiență a terapiei personalizate în tratamentul pacienților giagnisticați cu cancer;
  • Achizitia de echipamente IT și pentru cercetare, necesare laboratorului de cercertare.
Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.

laborator dotat

achiziții de echipamente

acțiuni de informare

contract de finanțare

expert